HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN - ezFolio v5.6
Phân hệ kinh doanh

Phân hệ lễ tân

Sơ đồ phòng Sơ đồ phòng
Tình hình Tình hình
Khách lẻ Khách lẻ
Khách đoàn Khách đoàn
Công xuất CKECKIN
Danh sách đặt phòng CKECKOUT
Tìm kiếm Đổi phòng
Doanh thu đặt phòng Tìm kiếm
Danh sách Dịch vụ
Công xuất Doanh thu
Thống kê Thống kê
Khai báo Danh sách
PA18

Phân hệ nhà hàng

Phân hệ buồng

Sơ đồ bàn Sơ đồ
Tách/ghép bàn Minibar
Doanh thu nhân viên Giặt là
Doanh thu hóa đơn Đền bù
Doanh thu theo món Đồ thất lạc
Doanh thu theo nhóm Cập nhật nhanh
Thống kê Doanh thu
Danh sách Danh sách
Báo cáo Báo cáo

Phân hệ kho

Phân hệ spa

Nhập kho Sơ đồ
Phiếu nhập Hóa đơn
Xuất kho Doanh thu SPA
Phiếu xuất Tiền tip
Thẻ kho Theo nhân viên
Chuyển kho Theo dịch vụ
Khai báo Khách hàng
Báo cáo Khai báo danh mục
Định mức tiêu hao

Phân hệ tour

Phân hệ thẻ vip

Đặt tour Danh sách
Danh sách tour Log xóa thẻ
Báo cáo đặt tour Tìm kiếm thẻ
Doanh thu tour
Khai báo tour

Phân hệ báo cáo

Phân hệ kiểm toán

Duyệt giảm giá Thực hiện kiểm toán
Báo cáo kinh doanh Danh sách hóa đơn
báo cáo lễ tân Báo cáo tổng hợp
Báo cáo buồng
Tài chính
Báo cáo khác

Phân hệ hệ thống

Phân hệ quản lý kênh bán hàng

Log thao tác Duyệt đặt phòng online
Quản lý người dùng
Khai báo danh mục
Khai báo khách sạn
Khai báo nhà hàng
Khai báo buồng

Đọc hộ chiếu

Cài đặt drive máy passport:
Cài đặt phần mềm
Hướng dẫn sử dụng


Phân hệ Kinh Doanh Phân hệ Lễ Tân Thực hiện liên hệ theo
Phân hệ Nhà Hàng Phân hệ Buồng Email: hotro@ezcloud.vn
Tổng đài hỗ trợ: 1900 6159
Phân hệ Kho Phân hệ SPA
Phân hệ Tour Phân hệ Thẻ Vip
Phân hệ Báo Cáo Phân hệ Kiểm Toán
Phân hệ Hệ Thống Phân hệ QL Kênh Bán Hàng