Phân hệ Buồng - Cập nhật nhanh


Cập nhật nhanh

Thao tác: Người dùng chọn Buồng \ Cập nhật nhanh. Hệ thống hiển thị màn hình.Thêm dịch vụ minibar

Điều kiện :

Hệ thống chuyển đến màn hình :

Nếu phòng nhập vào chưa checkin hệ thống sẽ cảnh báo người dùng.Thêm dịch vụ giặt là

Điều kiện :

Hệ thống chuyển đến màn hình :

Tại màn hình này người sử dụng nhập thông tin cho các mục tương ứng để tiến hành thêmNhập đền bù

Điều kiện :

Hệ thống chuyển đến màn hình :

Tại màn hình này người sử dụng nhập thông tin cho các mục tương ứng sau đó click "Lưu" để tiến hành thêm