Cài đặt drive máy passport:1. Cài đặt máy Projectina PagscanBước 1: Tải các file về máy và giả nén
Kích chuột phải vào file ezPassport => chọn Extract to ezPassport

Kích chuột phải vào file PAGScan => chọn Extract to PAGScan


Bước 2: Vào file PAGScan vừa giải nén => chọn setup => chạy


- Nếu máy tính bạn là 64 bit

64 bit vision => Chọn I Agree => Không chọn ô SDk nếu là 64 bit => next => ok=> finish


Sau đó bạn chọn Install 32 bit vision cài bình thường và chọn ô SDK là ok

- Nếu máy tính bạn 32 bit thì bạn cài trực tiếp install 32 bit vision chọn SDK là xong