Cài Đặt Phần Mềm1. Thiết lập tính năng chạy


Vào File ezPassport => chọn file đầu tiên => run


Kích vào biểu tượng ở góc dưới bên phảiGửi cho nhà cung cấp “Computer ID” nhà cung cấp sẽ cấp cho bạn “Activation Key” truy cập ezPassport
Sau đó “Activate License Key”

Vào file pr_motdet do nhà cung cấp cấp => bin =>Debug =>làm heo hướng dẫn như hình dưới đây:

“Chú ý không tắt chương trình đang chạy”