Phân hệ hệ thống - Khai báo khách sạn


Nội dung

  1. Quản lý cấu hình
  2. Danh sách khách sạn
  3. Khai báo hạng phòng
  4. Khai báo loại phòng
  5. Khai báo phòng
  6. Phân loại hàng hóa1: Quản lý các cấu hình

Mục đích khai báo các thông tin chung về khách sạn

Thao tác : người dùng chọn hệ thống \ cấu hình \ quản lý các cấu hình\ thông tin khách sạn, hệ thống hiển thị màn hình:


- Giờ check in mặc định 14:00 nghĩa là trong các đơn đặt phòng để mặc định thời gian khách hàng check in vào lúc 14giờ 00 phút.

- Giờ check out mặc định 12:00 nghĩa là trong các đơn đặt phòng để mặc định thời gian khách hàng check out vào lúc 12 giờ 00 phút.

- Phí cộng thêm ngày Chủ nhật, Phí cộng thêm ngày thứ bảy : người dùng nhập thêm phí theo đơn vị tiền tệ đã chọn ở trên.

- Phí ngân hàng : người dùng nhập theo đơn vị %

- Số giây / block : miễn phí 6 giây đầu tiên cho cuộc gọi đi

- Làm tròn đến : đơn vị tiền VND thì lấy giá trị 0, nếu là tiền USD hoặc tiền tệ khác có thể lấy 2 đơn vị sau dấu phẩy

- Giờ chốt ngày : [22:00 – 24:00] từ 22h – 24h, tùy theo mục đích và yêu cầu của người dùng, có thể chia nhiều khoảng thời gian

- Mã mặc định nhóm khách lẻ : hệ thống sẽ mặc định mã khách trong màn hình đặt phònggian

- Giờ chốt ngày : [22:00 – 24:00] từ 22h – 24h, tùy theo mục đích và yêu cầu của người dùng, có thể chia nhiều khoảng thời gian- Danh sách IP được phép truy cập : nhập dải IP ví dụ 192.168.1.1, 192.168.1.154. những IP cố định hoặc dải IP được nhập vào sẽ được phép truy cập vào hệ thống từ xa. Nếu cho phép tất cả thì để trắng.

- Có chốt ca, KT đêm : click chọn / bỏ chọn chốt ca và kiểm toán đêm


Cấu hình sơ đồ phòng


Cấu hình thông tin mặc định khách hàng


Cấu hình đặt phòng


Kết nối hệ thống đặt phòng trực tuyến


Cấu hình thông tin tài khoản


Cấu hình thuế - dịch vụ


Cấu hình lễ tân


Cấu hình minibar


Cấu hình giặt là


Cấu hình Nhà hàng


Cấu hình chức năng phầm mềm


Cấu hình PA18


Cấu hình giao diện2 : Danh sách khách sạn

Thao tác : Người dùng chọn hệ thống \ cấu hình \ danh sách khách sạn, hệ thống hiển thị màn hình:Tìm kiếm tên khách sạn

Thêm khách sạn

Sửa khách sạn

Xóa khách sạn:


3 : Khai báo hạng phòng

Thao tác :người dùng chọn hệ thống \ cấu hình \ khai báo hạng phòng, hệ thống hiển thị màn hình:Thêm hạng phòng:

Sửa hạng phòng

Xóa hạng phòng


4 : Khai báo loại phòng

Thao tác :người dùng chọn hệ thống \ cấu hình \ khai báo loại phòng, hệ thống hiển thị màn hình:Thêm loại phòng

Sửa loại phòng

Xóa loại phòng


5 : Khai báo phòng

Thao tác :người dùng chọn hệ thống \ cấu hình \ khai báo loại phòng, hệ thống hiển thị màn hình:Thêm phòng

Sửa phòng

Xóa phòng