Phân hệ hệ thống - Khai báo nhà hàng


Nội dung

  1. Đơn vị hàng hóa
  2. Nhóm sản phẩm
  3. Khai báo nhóm sản phẩm
  4. Sản phẩm, dịch vụ
  5. Menu nhà hàng
  6. Khai báo khu vực trong nhà hàng
  7. Khai báo bàn
  8. Menu nhà hàng
  9. Setmenu1: Đơn vị hàng hóa

Thao tác : người dùng chọn hệ thống \ nhà hàng \ danh sách khách sạn, hệ thống hiển thị màn hình:Thêm hàng hóa


Sửa hàng hóa


Xóa hàng hóa


2 : Nhóm sản phẩm

Thao tác :người dùng chọn hệ thống \ nhà hàng \ nhóm sản phẩm, hệ thống hiển thị màn hìnhThêm nhóm sản phẩm:

Sửa thông tin sản phẩm:

Xóa hàng hóa:


3 : Khai báo nhóm sản phẩm

Thao tác :người dùng chọn hệ thống \ nhà hàng \ Khai báo nhóm sản phẩm hệ thống hiển thị màn hình:Thêm sản phẩm

- Người dùng nhấn vào nút “Thêm”, hệ thống hiển thị màn hình:


- Từ màn hình hệ thống người dùng nhập, chọn thông tin từ các ô như:

Danh mục cha, tên, group report, mã, icon.

Sửa sản phẩmXóa sản phẩmXóa dịch vụ, sản phẩm


4 :Sản phẩm dịch vụ

Thao tác :người dùng chọn hệ thống \ nhà hàng \ sản phẩm dịch vụ, hệ thống hiển thị màn hình:Tìm kiếm danh sách sản phẩm:

- Điều kiện lọc dữ liệu:


Sửa danh sách sản phẩmXóa danh sách sản phẩm


Nhập dữ liệu từ file excel


Đồng bộ sản phẩm

5:Khai báo nhà hàng

Thao tác :người dùng chọn hệ thống \ nhà hàng \ khai báo nhà hàng, hệ thống hiển thị màn hình:Thêm nhà hàng:


Sửa thông tin nhà hàng


Xóa danh sách nhà hàng


6: Khai báo khu vực trong nhà hàng

Thao tác :người dùng chọn hệ thống \ nhà hàng \ khai báo khu vực trong nhà hàng, hệ thống hiển thị màn hìnhThêm khu vực trong nhà hàng:


Sửa khu vực trong nhà hàng


Xóa danh khu vực trong nhà hàng


7: Khai báo bàn

Thao tác :người dùng chọn hệ thống \ nhà hàng \ khai báo bàn, hệ thống hiển thị màn hình:Thêm mới bàn


Sửa thông tin bàn


Xóa bàn


Thao tác :người dùng chọn hệ thống \ nhà hàng \ menu nhà hàng, hệ thống hiển thị màn hình:Sửa menu nhà hàngXóa menu nhà hàngXóa bàn


9:Setmenu

SET menu Chủ nhật
Món tráng miệng:
- SUN0 Trái Cây
Món chính:
- SUN1 Cá Viên Chiên
- SUN2 Thịt Heo Kho Trứng
- SUN3 Bò Xào Tiêu Xanh
- SUN4 Cải Thìa Sốt Dầu Hào
- SUN5 Canh Khổ Qua Thịt Xay
- SUN6 Cơm Trắng
- SUN7 Thịt Gà rang

(Trong Món chính thì chỉ được chọn 5 trong 7 món)


Lưu ý: Giá của setmenu được cấu thành từ giá các món trong setmenu

.
Quy trình tạo setmenu:
1. Tạo các món ăn trước (Menu: “Sản phẩm dịch vụ”)
2. Tạo Setmenu
3. Tạo danh mục cho setmenu
4. Tạo các món thuộc danh mục
Ví dụ:
1. Tạo món ăn:


Lưu ý phải đồng bộ các sản phẩm vào nhà hàng.


2. Tạo setmenu:Lưu ý là phải “Lưu” trước rồi mới tạo được danh mục nhóm của Setmenu,


3. Tạo Danh mục nhóm món của setmenu (Click “Create category setmenu”)Trong màn hình này cũng có thể sửa được thông tin của Setmenu, phải “Lưu” trước thì mới thêm được sản phẩm trong nhóm


4. Tạo món trong danh mục của setmenu (Click “Add product”)

Lưu ý dùng mã món để nhập