Phân hệ hệ thống - Quản lý người dùng


Quản lý người dùng

Thao tác :Người dùng chọn Hệ thống \ Quản lý người dùng \ danh sách người dùng. Hệ thống hiển thị màn hình:Tìm kiếmThêm người dùngSửa thông tin người dùngXóa thông tin người dùngPhân quyền(Dùng cho tài khoản admin)

Đối với mỗi tài khoản, admin click chọn biểu tượng phân quyền để cấp phép các quyền hạn cho tài khoản đó. Các cấp phân quyền bao gồm

Người dùng click chọn vào ô trống cấp quyền để đánh dấu tất cả các quyền hạn cho tài khoản

Click chọn từng vị trí quyền hạn được cấp phép cho mỗi tài khoản nhằm đảm bảo mỗi bộ phận chỉ được phép sử dụng các chức năng của mình không làm ảnh hưởng tới các bộ phận khác

Nhấn "lưu", hệ thống sẽ cập nhật thành công việc phân quyền.