Phân hệ kho - Chuyển kho


Chuyển kho


Thao tác: Đăng nhập hệ thống \ Kho \ Chuyển kho . Hệ thống hiển thị màn hình


Chọn kho cần chuyển đi . tại màn hình này rồi click “tìm kiếm”. Sau đó hệ thống chuyển đến màn hình.Tại màn hình này người sử dụng cần điền các thông tin tương ứng :


Hệ thống hiển thị màn hình


Tại màn hình này sẽ hiển thị cho người sử dụng lịch sử xuất ,nhập kho của các mặt hàng tương ứng