Phân hệ kho - Định mức tiêu hao


Định mức tiêu hao


Thao tác: Đăng nhập hệ thống \ Kho \ Định mức tiêu hao . Hệ thống hiển thị màn hình


Chọn sản phẩm cần thêm định mức tiêu hao tại màn hình này rồi click “Add material” tương ứng của sản phẩm. Sau đó hệ thống chuyển đến màn hình.Tại màn hình này người sử dụng click vào nút "Thêm mới" và điền đầy đủ thông tin nguyên liệu vào các ô xuất hiện:Đây là màn hình Định mức tiêu hao