Phân hệ kho - Xuất kho


Xuất kho


Thao tác: Người dùng chọn Kho \ Xuất kho. Hệ thống hiển thị màn hình sau:


Người dùng chọn loại kho sau đó nhấn nút “Tìm kiếm”, hệ thống hiển thị màn hình sau:Người dùng nhập, chọn dữ liệu vào các ô. Sau đó nhấn nút “ Save and import”. Hệ thống sẽ cập nhật vào cơ sở dữ liệu.