Phân hệ kiểm toán - Danh sách hóa đơn


Danh sách hóa đơn

Thao tác :Người dùng chọn Kiểm toán \ danh sách hóa đơn. Hệ thống hiển thị màn hình


Xem báo cáo

chọn ngày để xem báo cáo sau đó nhấn nút “Xem báo cáo”. Hệ thống hiển thị màn hìnhSửa hóa đơn

Nhấn biểu tượng hình bút chi vàng. Hệ thống hiển thị màn hình

Thực hiện như trong hình để sửa


Xóa hóa đơn

Nhấn vào biểu tượng X. Hệ thống hiển thị màn hình:

Thực hiện như trong hình để sửa