Phân hệ kinh doanh - Khách lẻ


Khách lẻ


Thao tác: tại hệ thống \kinh doanh \ khách lẻ .Hệ thống hiển thị màn hình

Để thực hiện đặt phòng người sử dụng cần hoàn tất các mục sau

Thông tin khách hàng

- Người sử dụng thực hiên các thao tác :

Thông tin đặt phòng

- Người sử dụng thực hiên các thao tác :

Thông tin chung

- Người sử dụng thực hiên các thao tác :

Thông tin chuyến bay

- Người sử dụng thực hiên các thao tác :

Thông tin phòng

- Người sử dụng thực hiên các thao tác :

Thẻ víp

- Người sử dụng thực hiên các thao tác :

Cuối cùng chọn “Khách đặt” với khách hàng đặt trước phòng hoặc “Checkin” với khách hàng sử dụng ngay