Phân hệ kinh doanh - Tìm kiếm


Tìm kiếm


Thao tác: đăng nhập hệ thông \ kinh doanh \ tìm kiếm .Hệ thống hiển thị màn hinhChức năng này giúp người sử dụng tìm kiếm và hiển thị khách hàng theo các tiêu chí :

  1. Ngày đến – ngày đi – ngày ở , “Loại phòng” ,”Công ty” ,”Phòng” ,”Tên KH” (tên khách hàng), “mã hiển thị” , Folio ID ,”Mã hiển thị” , “Mã QT” ,
  2. “BOOKED” (khách đặt) , “Checkin” (đến ở) , “Checkout” (trả phòng), “Noshow” (đặt cọc nhưng không đến) , “Cancel” (hủy đặt phòng) ..