Phân hệ kinh doanh - Tinh hình


Tinh hình phòng


Thao tác : người sử dụng chọn cửa sổ hệ thống \ kinh doanh \ tình hình. Hệ thống hiển thị


Sơ đồ tình hình sử dụng phòng cung cấp các thông tin một cách trực quan nhất về trạng thái các phòng tại thời điểm hiện tại.

Xem theo mặc định :

Xem theo “show reservation color” :


Xem chi tiết phòng

Xem chi tiết đoàn :

Hóa đơn phòng :

Hóa đơn đoàn :