Phân hệ lễ tân - Danh sách


Nội dung

  1. Khách đang ở
  2. Đặt phòng
  3. Hủy đặt phòng
  4. Khách chờ
  5. Khách đã đến
  6. Khách đã đi
  7. Phòng đã bán
  8. Phòng không đến
  9. Đón và tiễn khách


8:Phòng không đến

Thao tácĐăng nhập hệ thống \ Lễ tân\ danh sách \ Phòng không đến . Hệ thống hiển thị màn hình.


Chức năng:

9:Đón và tiễn khách

Thao tácĐăng nhập hệ thống \ Lễ tân\ danh sách \ Đưa đón khách . Hệ thống hiển thị màn hình.


Chức năng: