Phân hệ lễ tân - Dịch vụ


Nội dung

 1. Giặt là
 2. Minibar
 3. Mở rộng
 4. Đền bù


1: Giặt là

Thao tácđăng nhập hệ thống \lễ tân \dịch vụ \ giặt là.Hệ thống hiển thị màn hình.Chức năng này hiển thị cho người sử dụng danh sách các phòng sử dụng dịch vụ giặt là


Xóa :chức năng này cho phép ngưới sử dụng xóa dịch vụ tương ứng với phòng (chú ý click chọn phòng trước khi xóa).


Thêm : tại màn hình chính Click chọn "Thêm" hệ thống hiển thị màn hình dưới.

Sửa : tại màn hình chính Click chọn biểu tượng sửa có ở cuối mỗi dòng hệ thống hiển thị màn hình dưới.

2: Minibar

Thao tác :đăng nhập hệ thống \lễ tân \dịch vụ \ minibar.Hệ thống hiển thị màn hìnhChức năng này hiển thị danh sách các phòng sử dụng dịch vu “Minibar” .Người sử dụng có thể “Thêm” , “Xóa” ,”Sửa” các ca “minibar” trên hệ thống .


Thêm : tại màn hình chính Click chọn "Thêm" hệ thống hiển thị màn hình dưới.

 1. Chức năng này cho phép người sử dụng thêm mới dịch vụ minibar cho khách hàng theo phòng.
 2. Để thêm mới người sử dụng lưu ý nhập loại hàng sử dụng cùng số lượng, phòng sử dụng (phòng minibar) , các ghi chú kèm theo (nếu có).
 3. Click “Ghi lại ” để tiếp tục ( hoặc “Danh sách” để hủy). hệ thống hiển thị màn hình sau.
 4. Click “Lưu” để hoàn tất ..

Sửa : tại màn hình chính Click chọn biểu tượng sửa có ở cuối mỗi dòng hệ thống hiển thị màn hình dưới.


Xóa : (các bước thực hiện)


3: Mở rộng

Thao tác :đăng nhập hệ thống\ lễ tân \ dịch vụ \ mở rộng . Hệ thống hiển thị màn hìnhChức năng này giúp người sử dụng xem tất cả các dịch vụ mở rộng mà khách đã đăng kí . người sử dụng có thể xem nhanh dịch vụ của khách bằng cách sử dụng bộ lọc của hệ thống

Thêm dịch vụ : Tại màn hình người sử dụng click chọn “Thêm” . hệ thống hiển thị màn hình

 1. Tại màn hình này người sử dụng chú ý(quan trọng) chọn phòng sử dụng dịch vụ tại ”chọn phòng” , viết ghi chú cho dịch vụ(nếu cần),chọn loại hình thanh toán (Tiền mặt , thẻ ,…) .Sau khi chọn phòng hệ thống hiển thị màn hình.
 2. Người sử dụng click chọn “Thêm hàng hóa” và điền các thông tin chi tiết về dịch vụ “Số lượng”, Chọn loại dich vụ , giá tiền , và ghi chú cho dịch vụ
 3. Sau khi xong việc nhập thông tin người sử dụng chọn “Ghi lại” để hoàn tất hoặc “Quay loại” để hủy

Sửa : Tại màn hình chính click chọn biểu tượng sửa dịch vụ . Hệ thống hiển thị mà hình


Xóa : chức năng này cho phép người sử dụng xóa dịch vụ mở rộng đã có trước đó

4: Đền bù

Thao tác :đăng nhập hệ thống\ lễ tân \ dịch vụ \ đền bù . Hệ thống hiển thị màn hìnhChức năng này hiển thị cho người sử dụng biết danh sách các hóa đơn đền bù. Người sử dụng có thể xem nhanh các trường hợp phải đền bù bằng cách sử dụng bộ lọc của hệ thống :

Thêm hóa đơn : Tại màn hình trên : click chọn “Thêm” hệ thống hiển thị màn hình .

 1. Tại màn hình này người sử dụng cần :

Sửa hóa đơn: Ở màn hình danh sách hóa đơn đền bù click chọn biểu tượng sửa (hình cây bút) .Hệ thống hiển thị màn hình


Xóa hóa đơn : Để thực hiện “Xóa”hóa đơn đền bù người sử dụng cần chọn hóa đơn trước khi xóa hoặc click chọn biểu tượng chữ “x” để xóa nhanh