Phân hệ lễ tân - Sơ đồ phòng


Nội dung

 1. Hướng dẫn đặt phòng
 2. Hướng dẫn kiểm tra phòng trống
 3. Hướng dẫn tìm kiếm
 4. Hướng dẫn phòng đặt chưa gán
 5. Hướng dẫn kiểm tra đến hạn xác nhận
 6. Thanh toán


6: Thanh toán

Thao tác:đăng nhập hệ thống \ Lễ tân \ (click chọn phòng cần thanh toán) chi tiết phòng (như hình bên dưới)Sau khi chọn “Chi tiết phòng” hệ thống hiển thị màn hinh bên dưới

Hủy đặt phòng:


Giữ phòng:

 1. ( Thanh toán thường ) Click chọn biểu tượng “$”. Hệ thống hiển thị màn hình bên dưới

 2. Tại màn hình này đầu tiên người sử dụng cần chú ý chọn các chi phí của phòng bằng cách click vào tất cả các mũi tên tương ứng với khoản thanh toán .
 3. Tiếp theo người sử dụng click chọn“Tạo Folio” (Tạo hóa đơn). Hệ thống hỏi xác nhận tạo Folio click “Oke” để tiếp tục


 4. Tại màn hình này người sử dụng chọn “Paid” để lựa chọn cách thanh toán.

  Chuyển qua màn hình bên dưới
 5. Tại màn hình này người sử dụng chọn “Thêm” để tạo mới Paid
 6. Sau đó người sử dụng click chọn phương thức thanh toán tại “PTTT” sau đó nhấn “OK” để thực hiện thanh toán sau đó click “Close” để đóng màn hình

 7. Click chọn “X” để đóng màn hình lại


 8. Sau đó hệ thống quay lại màn hình bên dưới
 9. Tại màn hình này người sử dụng kiểm tra lại xem các thông số.”Tổng” , “Đã trả” , “Còn lại” ,“Đặt cọc”. Nếu “Tổng” = “Đã Trả”“Còn lại” = 0 thì thanh toán kết thúc và người sử dụng chọn “Checkout” để hoàn tất thanh toán và trả phòng cho khách. Ngược lại quay lại bước 1


Thanh toán Vip :Chức năng này thanh toán với các khách hàng có đăng kí thẻ vip tại khách sạn . Để thực hiện ngưởi sử dụng click “Vip” sau đó thực hiện “thanh toán bình thường”.