Phân hệ nhà hàng - Thống kê


Nội dung

  1. Giảm giá
  2. Chuyển lễ tân
  3. Bảng kê hàng hóa

1:Bảng kê hàng hóa

Thao tácNgười dùng chọn Nhà hàng \ thống kê. Hệ thống hiển thị màn hình sau::


Tìm kiếm hàng hóa:

Người dùng có thể chọn một hoặc nhiều điều kiện để tìm kiếm hàng hóa sau đó nhấn nút “Tìm kiếm”. Hệ thống sẽ lọc dữ liệu và hiển thị ra màn hình.