Phân hệ quản lý kênh bán hàng - Duyệt đặt phòng online


Duyệt đặt phòng online

Thao tác :Người dùng chọn Hệ thống \ Quản lý các cấu hình \ Reservation \ Booking config. Hệ thống hiển thị màn hình sau: