Phân hệ SPA - Hóa đơn


Hóa đơn

Thao tác :Người dùng chọn SPA \ Hóa đơn. Hệ thống hiển thị màn hình.Tìm kiếm hóa đơn


Sửa hóa đơn

Thao tác :Người dùng nhấn biểu tượng hình bút chì vàng. Hệ thống hiển thị màn hình:.


- Sửa thông tin trong các ô: Phòng, Mã, HTTT,SL, Trạng thái, giờ đến, giờ đi......Nếu muốn thêm dịch vụ nhấn nút “thêm dịch vụ " và nhập thông tin vào.Sau đó nhấn nút thêm nhân viên. Hệ thống hiển thị màn hình sau:


Chọn thông tin từ ô: Chọn NV, Chọn phòng và nhập thông tin vào ô tip. Sau đó nhấn nút “Ghi lại”. Hệ thống sẽ cập nhật vào cơ sở dữ liệu.