Phân hệ SPA - Khai báo danh mục


Nội dung

  1. Quản lí nhân viên SPA
  2. Khai báo phòng SPA
  3. Quản lý dịch vụ

1: Quản lý nhân viên SPA


2: Khai báo phòng SPA

Thao tác :Người dùng chọn SPA \ Khai báo danh mục \ Khai báo phòng SPA.Thêm phòng spa

- Người dùng nhấn vào nút “ Thêm”, hệ thống hiển thị màn hình.Sửa thông tin phòng spa

- Người dùng nhấn vào biểu tượng hình bút chì vàng. Hệ thống hiển thị như màn hình sauXóa phòng spa

- Thực hiện các bước dưới đây:


2: Quản lý dịch vụ SPA

Thao tác :Ngươi dùng chọn SPA \ Khai báo danh mục \ Quản lý dịch vụ SPA. Hệ thống hiển thị màn hình:Sửa dịch vụ spa

- Người dùng nhấn biểu tượng hình bút chì. Hệ thống hiển thị màn hình:Xóa dịch vụ spa

Chọn vào biểu tượng ô vuông sau đó nhấn nút “Xóa”. Hệ thống hiển thị thông báo. Người dùng nhấn “OK” hệ thống sẽ tiến hành xóa , nếu không muốn xóa nhấn nút “Hủy”