Phân hệ SPA - Sơ đồ


Sơ đồ

Thao tác :Người dùng chọn SPA \ Sơ đồ. Hệ thống hiển thị màn hình.Thêm dịch vụ spa

Người dùng chọn phòng sau đó thực hiện như hình trên. Hệ thống hiển thị màn hình sau:- Thực hiện như hình trên. Sau đó nhấn nút “ Thêm nhân viên”. Hệ thống hiển thị màn hình sau:


- Làm theo hướng dẫn như hình. Sau đó nhấn nút “Ghi lại” để thiết lập dịch vụ.