Phân hệ Tour - Danh sách tour


Danh sách tour

Thao tác :Người dùng chọn Tour \ Danh sách tour. Hệ thống hiển thị màn hìnhTìm kiếm tour

Lựa chọn điều kiện từ bộ lọc sau đó nhấn "Tìm kiếm"


Sửa tour

Nhấn biểu tượng hình bút chì. Hệ thống hiển thị như hình sau:


Nhập thông tin vào các ô: Mã, tên tour, giá, sl,thành tiền, ht thanh toán, trạng thái, ngày đi, ngày về, giảm giá, phí phục vụ, thuế, mã khách, điện thoại, email, địa chỉ, ghi chú.Mã, tên tour

- Sau khi nhập xong thông tin người dùng nhấn nút “ghi lại”.Hệ thống sẽ cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu.Xóa tour

Nhấn biểu tượng xóa cùng dòng .


Click “Oke” để tiến hành xóa. hoặc "Hủy" để quay lại