Phân hệ Tour - Đặt tour


Đặt tour

Thao tác :Người dùng chọn Tour \ Đặt tour. Hệ thống hiển thị màn hìnhĐăng ký tour

- Người dùng nhấn nút “Thêm tour”. Hệ thống hiển thị như hình sau


Nhập thông tin vào các ô: Mã, tên tour, giá, sl,thành tiền, ht thanh toán, trạng thái, ngày đi, ngày về, giảm giá, phí phục vụ, thuế, mã khách, điện thoại, email, địa chỉ, ghi chú.Mã, tên tour

- Sau khi nhập xong thông tin người dùng nhấn nút “ghi lại”.Hệ thống sẽ cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu.