Phân hệ Tour - Doanh thu tour


Doanh thu tour

Thao tác : Người dùng chọn Tour \ doanh thu tour. Hệ thống hiển thị màn hìnhSửa khai báo tour

Nhấn vào biểu tượng hình bút chì, hệ thống hiển thị màn hình như sau


- Sửa thông tin cho các trường

- Sau khi sửa xong người dùng nhấn nút “ghi lại”

- Hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu, nếu hợp lệ hệ thống lưu vào cơ sở dữ liệu


Thêm khai báo tour

Nhấn vào nút “Thêm” Hệ thống hiển thị màn hình sau:


- Nhập thông tin vào các ô: mã, tên tour, giá, diễn giải

- Trường có ghi chú (*) thì bắt buộc phải điền thông tin


Xóa khai báo tour

B1:Chọn báo cáo cần xóa (tích chọn tại combobox)

B2:Nhấn "Xóa"

B3: Chọn "Oke" để tiến hành xóa , "Hủy" để quay lại